23/2/18

COMUNICAT] Contra la repressió, no defallirem! Al costat del Jordi, L'Ermen i la resta de persones que planten cara contra un sistema injust

NO és el Jordi, NO és l'Ermen, NO és el Gerard, NO és la Cèlia... SOM MILIONS


Des de Deixem de ser una illa manifestem tot el nostre suport al company Jordi Martí Font, membre de la nostra secció sindical, i a les altres persones que en bona part són afiliades a d’altres organitzacions sindicals i han estat denunciades o formen part de la causa per un delicte de desordres públics presumptament comès durant la seva participació a la vaga del dia 3 d’octubre passat, i citades a declarar davant el jutge el proper 5 d’abril.

No és la primera vegada que els cossos policials i el sistema judicial actuen en contra dels vaguistes. No ha deixat de créixer el nombre persones encausades, jutjades i en alguns casos empresonades per participar en les diferents vagues generals convocades els darrers anys. Considerem que aquesta nova actuació repressiva contra sindicalistes i activistes per exercir un dret fonamental, és un episodi més de la intensa campanya de persecució política que des de diferents poders de l’Estat es du a terme contra aquelles persones i organitzacions que mostren un compromís ferm en la lluita per la reivindicació i defensa dels drets laborals i socials de les classes treballadores.

No cal dir que aquest tipus d’actuacions responen a un doble propòsit, d’una banda persegueixen silenciar i neutralitzar, mitjançant la por, qualsevol resposta col·lectiva organitzada que pretengui afrontar les polítiques violentament antisocials. Amb aquesta finalitat s’amenaça totes aquelles persones decidides a mobilitzar-se amb accions judicials i administratives arbitràries, que poden comportar desproporcionades sancions econòmiques o fins i tot penes de presó.

D’altra banda, amb aquestes pràctiques es pretén també imposar una interpretació hostilment restrictiva del contingut del dret a la vaga i, en general, del dret a la protesta, avui ja retallats per un conjunt de regulacions injustes que en redueixen l’exercici i l’efectivitat (com l’obligació d’avisar amb suficient antelació de la convocatòria, la imposició de serveis mínims sovint abusius, la retòrica protecció d’un artificiós dret a treballar, o, en darrer terme, la declaració d’il·legalitat de la pròpia convocatòria). La possibilitat de la resistència i, si cal, de la confrontació, formen part essencial del nucli d’uns drets que ara s’intenta buidar de contingut per convertir-los en meres declaracions cosmètiques que sols empararien manifestacions perfectament ordenades o innòcues i inofensives aturades.

Denunciem la criminalització de la protesta i l’adulteració d’aquest dret bàsic que és el dret de vaga, eina irrenunciable de la lluita en favor dels drets de les classes treballadores, i per això ens afegim a la crida feta al conjunt de la militància de la CGT i a la resta de persones d’altres organitzacions sindicals i moviments populars a estar al costat dels encausats i a col·laborar en l’articulació d’una oposició decidida a aquests atacs.

Finalment volem també expressar la nostra solidaritat amb l’Ermengol Gassiot, secretari general de CGT Catalunya, actualment en cerca i captura per negar-se a comparèixer davant del jutge d’acord amb la decisió presa de no col·laborar amb una causa que és un muntatge político-judicial. I aprofitem per fer arribar de nou el nostre suport a la resta dels 27.


Deixem de ser una illa
23 de febrer de 2018

12/1/18

CURS] Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya

“Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya: Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia i Félix Carrasquer Launed, CENU: Consell de l'Escola Nova unificada de Catalunya"
          

 Activitat formativa reconeguda pel Departament d'Ensenyament

Aquest curs pretén mantenir viu el llegat de les persones llibertàries que van creure en l'educació com a eina de transformació social. 


“Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya: Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i 
  
El curs constarà de sis sessions de 2 1/2 hores cadascuna. En elles s’introduirà els assistents a la personalitat i l’obra d’alguns dels representants del moviment de renovació pedagògica d’inspiració llibertària que es va desenvolupar a Catalunya a finals del segle XIX i inicis del XX. Es pretén reivindicar de manera especial una sèrie d’autors que fins ara no han rebut tanta atenció com la que s’hi ha dedicat a figures amb força més projecció com la del propi Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquest impuls pedagògic progressista va animar la creació de diferents tipus de centres educatius que van permetre la primera institucionalització a Catalunya d’una nova concepció del paper de l’educació com una eina al servei de la justícia social, és per això que en el decurs de les diferents sessions no només es farà una exposició de les idees educatives dels diferents pedagogs, sinó que també es presentaran les experiències que va generar l’aplicació pràctica d’aquest programa teòric. Finalment també es farà una reconstrucció i anàlisi de la filosofia que està en la base dels plantejaments pedagògics llibertaris que van inspirar els diferents autors presentats.
L’estructura de les sessions serà la següent: a) presentació crítica i defensa per part d’un o una ponent de la personalitat i l’obra de cadascun dels diferents representants del pensament i pràctica educativa del moviment pedagògic anarquista a la Catalunya de finals del XIX i primer terç del XX; b) valoració i discussió de les aportacions presentades per la resta d’assistents.

 CALENDARI: 
1. “Una aproximació a la filosofia de la pedagogia llibertària”
  Ernest Weikert, 1  de febrer de 2018

2. “Josep Llunas i Pujals: la pedagogia llibertària del segle XIX”
  Jordi Martí Font, 8 de febrer de 2018

3. “Teresa Mañé i Miravent: la primera mestra laica”
   Ginés Puente, 15 de febrer de 2018

4. “Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna”
  Emili Cortavitarte,  22 de febrer de 2018

5. “Félix Carrasquer Launed: l’escola autogestionada”
  Gianni Sarno, 1 de març de 2018

6. CENU: Consell de l'Escola Nova unificada de Catalunya
              Emili Cortavitarte, 7 de març de 2018


LLOC: Local de la CGT de CATALUNYA, Carrer de Burgos, 59, 08014 Barcelona

Participació oberta a tothom però cal inscriure's accedint al següent enllaç: 


PLACES LIMITADES!
Deixem de ser una illa
12 de gener,  2018
 

10/12/17

OPOSICIONS a ENSENYAMENT: convocatòria oberta

Després de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció pública, de les dates de realització (finalment a l’abril) i amb una forta retallada en les especialitats sobre el nombre de vacants necessàries per reduir l’alt percentatge d’interinitat en les pla.

PER QUALSEVOL DUBTE O XERRADA SOBRE OPOSICIONS AL VOSTRE CENTRE NO DUBTEU A CONTACTAR AMB NOSALTRES:
eductgn@gmail.com
696755297 (Marta Minguella)

  

La relació de places per especialitat la podeu consultar a: [OPOSICIONS] Convocatòria 17-18. Places per especialitat

Sol·licituds i termini de presentació
 • S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un descompte en les taxes).
 • (es pot fer també en paper, sense descompte però en les taxes)
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de desembre, ambdós inclosos.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: gener de 2018. Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: març de 2018
 • Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.
Inici i desenvolupament de les proves
 • Mitjans d’abril de 2018: s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • L’endemà al matí: acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
 • Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels opositors,..) en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet del Departament d’Educació. L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “V”.
 • Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns (professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes) s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.
 • Un cop publicada pel tribunal la nota global de la fase d’oposició, s’obrirà un termini de dos dies hàbils per a la presentació de reclamacions.
 • La fase d’oposició consta de dues proves, i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). Les dues proves són eliminatòries i la seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs de mèrits.
 • Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs.
 • La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades. -* Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny de 2018.

Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10. Per a la seva superació els i les aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits
La CGT Proposa...
 • Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria en compte:
  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
  • L’experiència docent.
  • L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.
 • Actuals interins o substituts:
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.
Per millorar les teves condicions de treball.... la CGT reivindica:
 • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
 • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la F. Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
 • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
 • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans. I dels caps de setmana quan finalitzi en divendres.
 • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

Què implica i què pot implicar el 155. Propostes per respondre-hi

Què implica i que pot implicar el 155. Propostes per respondre-hi
Només l’organització i la mobilització tombarà el 155 i els atacs de l’Estat
 http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5009#.Wi2MiDeDPIU

L’aplicació de l’article 155 ha suposat ja el cessament de tot el Govern de la Generalitat de Catalunya i de més de 140 alts càrrecs de totes les Conselleries i Departaments, la dissolució del Parlament i la convocatòria imposada d’eleccions per al proper 21 de desembre en un context de repressió que inclou empresonaments, escorcolls, vulneració de drets, vigilància i amenaces.
Alguns efectes del 155 es tradueixen en la suspensió de qüestions administratives que afecten a diversos Departaments, i la incertesa de si es duran a terme les mesures que s’havia compromès a implementar el Govern cessat i com es faran, (per exemple la convocatòria d’oposicions aprovada pels propers mesos).
En l’àmbit educatiu, l’Estat ha intervingut totes les Direccions Generals del Departament d’Ensenyament i les Subdireccions Generals d’Inspecció i de Llengua, justament les que permeten prendre mesures contra els àmbits que més estan amenaçant: la immersió lingüística i el propi col·lectiu docent.
Denúncies per adoctrinament i 155

La confluència d’assenyalaments, amenaces, inseguretat jurídica (amb empresonaments i imputacions que diversos/es juristes consideren que no tenen base legal) i la intervenció institucional per la via del 155 pretén d’una banda desestabilitzar, dividir la comunitat educativa i imposar la por i el silenci en el conjunt de l’escola pública catalana i en particular en el nostre col·lectiu. Però també, suposa les bases per anar més enllà i, si els cal, ampliar la purga que han començat per dalt i aplicar-la també als i les docents que ho considerin. De moment, han hagut d’anar a declarar vuit docents per “presumptes delictes d’incitació a l’odi” que estan actualment en “llibertat amb càrrecs” i hi ha d’altres processos d’investigació oberts.
Els qui ens acusen d’adoctrinar el nostre alumnat són els mateixos que volen suprimir o minimitzar del currículum escolar matèries com la filosofia, i allunyar de les aules els debats, el pensament crític i l’anàlisi dels paràmetres que generen les injustícies socials. Ens volen imposar la doctrina del silenci, de la por, l’acceptació i l’assimilació d’aquesta anormalitat. Els qui ens assenyalen també són els mateixos que defensen el finançament amb diners públics de centres de l’Opus Dei, finançant així la segregació per sexes i l’adoctrinament religiós i perpetuant el model dual de xarxa pública-concertada, que no contempla una premisa bàsica com la igualtat d’oportunitats.
Des de CGT Ensenyament hem denunciat formes que al nostre parer representen la institucionalització de l’adoctrinament en benefici del capital i de l’església, com per exemple la presència de la religió com una matèria avaluable a l’ensenyament públic, el voluntariat forçós de l’alumnat de l’ESO, la introducció de l’EFEC i altres mesures legitimades per la implantació de la LEC i la LOMCE. Alhora insistim en denunciar l’aplicació de protocols com el PRODERAI (Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius) de caire islamòfob i discriminatori. 

És aquest adoctrinament institucional, juntament amb la manca de recursos i de democràcia als centres el que limita i condiciona la nostra tasca docent i la nostra voluntat de construir una escola lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora.
L’atac a la immersió lingüística 

El model d’immersió lingüística de l’escola catalana és l’altre eix que qüestionen des de fa temps els mateixos sectors que han aplicat el 155 i ho fan repetint falsedats sobre les dificultats de l’aprenentatge del castellà que pateix el nostre alumnat, no es preocupen ni per contrastar comparatives que situen Catalunya per damunt de la mitjana de l’estat pel que fa al nivell d’adquisició de llengües.
La immersió lingüística, model avalat internacionalment i que a Catalunya va ser impulsada per comunitats educatives majoritàriament castellanoparlant, ha demostrat ser una eina eficient, no només per a l’aprenentatge lingüístic i per a la preservació de la llengua catalana, sinó també per a la pròpia cohesió social de l’alumnat amb independència del seu origen.
Només la mobilització tombarà el 155 i els atacs de l’Estat 

És inqüestionable que des de CGT Ensenyament hem denunciat reiteradament les polítiques educatives del Govern de la Generalitat pel que fa a les retallades i a la manca de democràcia als nostres centres educatius emparada en la LEC. Això però, no farà que restem impassibles davant els gravíssims atacs que estem patint ara per part de l’Estat.
Ara, es fa més necessari encara defensar i fomentar el pensament crític i el debat amb el nostre alumnat i també entre el propi col·lectiu docent. Des de CGT Ensenyament sempre hem defensat que només lluitant obtindrem victòries i ara reiterem que només lluitant aturarem el 155 i la repressió de l’Estat. En aquest sentit us proposem:
- Informeu-nos de qualsevol denúncia, amenaça o ordre que pugueu rebre al vostre centre i que qüestioni o vulneri la vostra tasca docent.
- Impulseu Assemblees de treballadores i/o de la comunitat educativa als vostres centres i/o zones per parlar sobre l’actual situació i com podem fer-hi front col·lectivament.
- Participeu de les mobilitzacions que es seguiran duent a terme i traslladeu-nos propostes d’acció i mobilització.
- Organitzeu-vos als vostres centres, zones, espais locals (CDRs, assemblees de barri) i també sindicalment.

Ara més que mai, us animem a lluitar amb nosaltres a CGT Ensenyament!


Altres publicacions: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4976


Deixem de ser una illa-CGT ENSENYAMENT TARRAGONA
DEBAT EDUCACIÓ PÚBLICA: L'ESCOLA NOVA 21 HA ARRIBAT PER MILLORAR L'EDUCACIÓ O PER A FER NEGOCI?

Des de CGT hem estat part organitzadora i part participant el II DEBAT EXTRAORDINARI SOBRE L'EDUCACIÓ PÚBLICA CATALANA, que es va celebrar el 18 de novembre a Badalona i es va dedicar a debatre sobre la innovació educativa.

Des de CGT Ensenyament vam fer diverses aportacions. Compartim els vídeos de les xerrades i debats: 

Un projecte d'atenció a la diversitat. A càrrec de Tània Conejo

Innovació per al canvi social emancipador vs innovació per adaptar-nos. A càrrec de Joan BuadesRenovació pedagògica vs innovació. A càrrec d'Emili Cortavitarte


Escola Nova 21. Quan és la política educativa el que s'externalitza. A càrrec de Marta Minguella Rebull 
Deixa de ser una illa- CGT Ensenyament Tarragona
Novembre 2017

ACOLLIM, EDUQUEM O ASSENYALEM? EL #PRODERAI A DEBAT

El Departament d'Ensenyament i el Departament d'Interior tenen intencions d'implicar el professorat dels centres educatius en l'aplicació del PRODERAI: Protocol de Detecció del Radicalisme Islàmic als centres educatius. Aquest fet significaria que les persones que ens dediquem a la docència fem de delators de certes conductes que segons els participants en l'elaboració d'aquest document haurien decidir que són indicadores d'un procés de radicalització encaminada a realitzar actes terroristes.

Des de CGT Ensenyament hem estat crítics des d'un bon inici i hem estat impulsors i participants per tal d'obrir aquest debat a l'opinió pública i alertar de les greus consequüències que tindria la implantació d'aquest protocol.

El 30 de novembre, el grup Ensorrem Fronteres de CGT Catalunya, juntament amb CGT Ensenyament van organitzar una xerrada debat per parlar d'aquest tema. Compartim el vídeo:


Afegim també enllaços a altres articles que ja hem publicat amb antelació a més a mes d'una anàlisi recent publicada a La Directa:

   - Comunicat de CGT Ensenyament sobre el PRODERAI: Sobre el (PRODERAI) Protocol de Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4858#.Wi2DETeDPIU
 
     -Control policial a les aules de Vicent Almela i Ainhoa Douhaibi (publicat a La Directa) https://directa.cat/tags/proderai
 
     -Educació, no vigilància (sobre el protocol del Regne Unit anomenat PREVENT). Al final de l'article hi ha referències en anglès que analitzen el tema. També penjat aquí: http://deixadeserunailla.blogspot.com.es/2017/08/educacio-no-vigilancia-sobre-la.html 


    -La Galaxia Proderai: quan la prevenció del terrorisme arriba a les aules (publicat a La Directa) https://directa.cat/actualitat/galaxia-proderai-quan-prevencio-del-terrorisme-arriba-aules

-DOCUMENT DEL PROTOCOL que es pretén aplicar. 

CGT ENSENYAMENT EXIGEIX QUE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT COMPLEIXI LA LLEI DE CONCERTS EDUCATIUS DAVANT EL CAS VIARÓLa resolució d’Inspecció de Treball implica un incompliment molt greu de les obligacions del concert per part de l’escola Viaró i CGT Ensenyament entra una denúncia al Departament per exigir la rescissió del concert
 
El Departament d’Ensenyament està eludint la seva responsabilitat davant la resolució que la Inspecció de Treball ha emès contra el procediment de selecció masclista de personal docent de l’Escola Viaró. Per aquest motiu CGT Ensenyament ha decidit entrar una denúncia al Departament ja que considera que és aquest organisme el que té la responsabilitat d’extingir el concert educatiu de l’escola Viaró per un incompliment molt greu de les obligacions derivades del concert consistent en la reiteració d’un incompliment greu comès amb intencionalitat evident i clara pertorbació en la prestació de l’ensenyament.  L’Escola Viaró no ha seguit el procediment de selecció del professorat que hauria de fer-se d’acord amb uns criteris que han d’atendre bàsicament els principis de mèrit i capacitat. Aquest incompliment ha quedat provat en la resolució de la Inspecció de treball que ha imposat dues sancions per infraccions molt greus al respecte.

CGT Ensenyament vol demostrar que les manifestacions a premsa del Departament d’Ensenyament en què afirma que no té competències en matèria laboral en un centre de titularitat privada són totalment falses. De fet, correspon a l'administració educativa competent verificar que els procediments de selecció del professorat es realitza d'acord amb el que disposa la normativa, i malgrat que el curs passat aquest Departament ja va ser informat per part del Síndic de Greuges de la denúncia interposada per CGT a Inspecció de Treball contra l’escola Viaró per discriminació en la selecció del professorat, fins al moment no ha incoat cap expedient ni ha convocat la comissió de conciliació prescrita en l’article 42.1 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius: En cas de conflicte entre el titular del centre i el consell escolar o quan l'Administració consideri que hi pot haver incompliment del concert educatiu, s'haurà de constituir una comissió de conciliació composta per un representant del Departament d'Ensenyament, pel titular del centre i per un representant del consell escolar elegit per la majoria absoluta dels seus components entre els professors o els pares d'alumnes que tinguin la condició de membres d'aquell. Quan es tracti d'un assumpte de caràcter laboral, la comissió podrà acordar la presència del representant legal dels treballadors del centre, amb veu i sense vot.”

El fet que a hores d’ara l’administració no hagi instruït cap expedient demostra la seva connivència amb els interessos de l’Escola  Viaró i per tant, amb els interessos de l’Opus Dei tot i els incompliments molts greus de la normativa. El Departament també argumenta que ho hi pot fer res perquè el marc legislatiu avala el seu contracte fins al 2020, però segons CGT aquest no seria el cas perquè aquí es prova un incompliment de la normativa de concerts. 

QUINES SÓN LES RESPONSABILITATS QUE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT NEGA TENIR?

CGT Ensenyament denuncia que el tipus de contractació masclista de l’Escola Viaró implica un incompliment greu i un incompliment molt greu tal i com queda recollit a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació i al Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius. 

L’incompliment greu de les obligacions del concert es justificaria en diferents articulats de la l’article 62.2 de la Llei orgànica 8/1985 i del decret Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius: 

Article 62.2 de la Llei orgànica:  “Separar-se del procediment de selecció i acomiadament del professorat establert als articles precedents” com a causa d’incompliment greu del concert.
Article 41.2 del Decret, apartat d’obligacions: “L’ incompliment d'aquestes obligacions tindrà caràcter greu quan, de l'expedient administratiu instruït a l'efecte o, si fa el cas, de sentència de la jurisdicció competent, es palesi que hi concorren la reincidència o la reiteració, l'ànim de lucre, la mala fe, l'incompliment deliberat o amb pertorbació manifesta del servei de l'ensenyament. L'incompliment de caràcter greu donarà lloc a la rescissió del concert.[...]”
Article 60.1 de la Llei : Les vacants del personal docent que es produeixin en els centres concertats s'han d'anunciar públicament. 2. Als efectes de la seva provisió, el Consell Escolar del centre, d'acord amb el titular, ha d'establir els criteris de selecció, que han d'atendre bàsicament els principis de mèrit i capacitat. 3. El titular del centre, juntament amb el director, ha de procedir a la selecció del personal, d'acord amb els criteris de selecció que tingui establerts el Consell Escolar del centre. 4. El titular del centre ha de donar compte el Consell Escolar del centre de la provisió de professorat que efectuï. 5. L'administració educativa competent ha de verificar que els procediments de selecció i acomiadament del professorat es realitzi d'acord amb el que disposen els apartats anteriors i pot desenvolupar les condicions d'aplicació d'aquests procediments.”
Article 27.2 del Decret: La contractació del professorat i, si escau, del personal complementari del centre s'efectuarà d'acord amb criteris de selecció que atendran bàsicament els principis de mèrit i capacitat, prèvia actuació de la comissió establerta a l'article 60 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol. establerta a l'article 60 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.

CGT Ensenyament considera que tot i que la resolució d’Inspecció Treball hauria d’haver fet actuar el Departament d’Ensenyament de manera immediata perquè justifica un incompliment greu, aquesta administració hauria d’haver actuat fins i tot sense aquest document perquè aquests fets s’estan duent a terme des de l’existència del concert educatiu, i tal i com indica la normativa, és aquest organisme qui té l’obligació de vetllar perquè la normativa s’acompleixi.

L’incompliment molt greu de les obligacions del concert queda alhora justificat en diversos articles de la mateixa llei orgànica i de l’esmentat decret.

Article 62.2 bis de la Llei Orgànica:  2 bis. Són causes d’incompliment molt greu del concert la reiteració o reincidència d’incompliments greus.”
La finalització de l’expedient hauria de determinar les sancions que podrien acabar en una multa o en la rescissió del concert i es prova que es tracta d’incompliments reiterats i que per tant li donarien el caràcter de molt greu.

Des de CGT Ensenyament insistim en la responsabilitat que té el Departament d’Ensenyament en el compliment de les condicions dels concerts. Alhora volem posar de manifest  que ens trobem en una situació d’indefensió quan observem que els membres que formarien la comissió de conciliació serien tres parts interessades: representant del Departament d'Ensenyament- que en aquest cas seria presumiblement el director general de centres concertats, càrrec que des de la reestructuració del Departament duta a terme per la consellera Irene Rigau el 2011 ha ocupat una persona provinent de l’àmbit de l’escola privada concertada-,  un titular del centre i un representant del consell escolar. 

Ens trobem doncs en un cas de doble indefensió, d’una banda les intencions del Departament de no fer un pas endavant i per tant fer la vista grossa mentre les escoles de l’Opus Dei cobren 30.000.000€ anuals tot i que ha quedat demostrada la seva política de discriminació de gènere. 

COMUNICAT DE CGT ENSENYAMENT

 
Deixem de ser una Illa- CGT Ensenyament Tarragona
Novembre de 2017