16/1/17

OPINIÓ] "Encara que sigui per les molles" de Jordi Martí Font


Publiquem article del company Jordi Martí Font, de Deixa de ser una illa,  sobre la necessitat de les vagues d'ensenyament que s'han convocat per als dies 18 de gener i 9 de febrer


Els dies 18 de gener i 9 de febrer, professores i mestres estem cridades a participar en dues vagues en defensa de l'educació pública, unes vagues en què també són cridades a donar-hi suport mares i pares, alumnat en general. Es tracta de dues vagues que volen incidir en la tramitació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 per tal d'aconseguir, en aquest cas, les molles. No, no estem parlant del pa sencer i ni tan sols d'un tros de pa. Són vagues per les molles, però avui, el 2017 i aquí, les molles esdevenen imprescindibles per continuar fent la nostra professió com a ensenyants sense esdevenir una altra cosa que no anomenaré.

Massa sovint, a les classes, claustres, reunions i passadissos veus gent nerviosa, amoïnada, sense respostes possibles a problemes que veuen impossibles de solucionar. És normal veure professores i professors que no aconsegueixen ni tan sols «controlar» les seves aules, ja no parlo d'ensenyar alguna cosa, i es pregunten què falla ara si abans ells mateixos podien fer-ho. I el tema és clar, avui la diversitat d'alumnat —que ha d'existir perquè la nostra societat és així— no té una resposta adequada per part de l'administració, que no dota els centres de tot allò necessari per fer-hi classes en les mínimes condicions exigibles. Les classes estan massificades, els substituts i substitutes tenen condicions laborals draconianes segons les quals no tenen vacances perquè els fan fora abans, les ràtios legals són de 30 nens i nenes per classe com a conseqüència de les retallades, amb múltiples tipologies d'alumnes que no es poden tractar de cap manera ja que també hi ha hagut retallades en reforços i recursos bàsics com són TEIs, USEE, possibilitat de dobles tutories o aules d'acollida.

Qui governa va retallar les plantilles, va robar les vacances als treballadors que no eren definitius i va tancar aules mentre apujava les ràtios fins a extrems inassumibles. Mentrestant, l'escola privada no parava de rebre diners i més diners —les escoles de l'Opus Dei, 30 milions d'euros a l'any— i les concertades, que són escoles privades pagades amb diners de totes i tots, passaven al davant de l'escola pública quan calia tancar o deixar obertes línies de P-3. I res d'això és culpa de Madrid... Amb aquestes vagues demanem un augment de 140 milions d'euros en el pressupost d'ensenyament, les molles com deia, per tal de reduir l'horari lectiu i tornar a les divuit hores a la secundària i vint-i-tres a la primària, rebaixar el nombre d'alumnes per grup i ampliar l'oferta d'ocupació. Amb un mínim de voluntat política es pot fer i en això estem.

Tornem ara a fer vaga perquè aquesta és una eina que serveix i pot servir. I no admetrem que ningú ens digui que callem per no entorpir un «procés» que precisament el que hauria de fer seria valorar que qui treballa en espais com aquests demani treballar millor per tal que infants i joves estiguin ben atesos i esdevinguin persones plenes. Cap procés d'alliberament nacional pot prescindir, precisament, del seu futur, de l'educació. I ara ens mobilitzem per les molles, pels mínims, perquè són imprescindibles avui i aquí. Senyores i senyors que maneu tant, feu un gest i comenceu a revertir l'actual situació.

14/1/17

VÍDEO] Per qué la VAGA ENSENYAMENT del 18 DE GENER SÍ QUE POT SERVIR


 https://www.youtube.com/watch?v=1ngiSKNwvxU

El  dia 18 de gener hem de ser moltes donant suport a la vaga d'ensenyament que ha convocat CGT. Tenim una oportunitat per visualitzar les condicions de precarietat que el Departament d'Ensenyament està deixant l'educació pública i alhora exigir que els pressupostos del 2017 incloguin les partides que permetin cobrir les següents reivindicacions: 

-Retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades (18h a secundària i 23h a primària), que suposaria la incorporació de 6000 docents que van ser acomiadats/des i per tant permetria una millor atenció a l'alumnat, més possibilitats de desdoblaments, més temps de preparació de classes i correccions i de coordinació i atenció a les famílies.


-Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre, essencial perquè l'alumnat segueixi les classes amb normalitat quan un/a docent està de baixa o en situació de permís.


-Cap tancament d'aules de la pública i reducció de les ràtios per poder oferir una atenció més individualitzada a l'alumnat. Les condicions en què treballem les persones que atenem als i a les vostres filles, encara que sempre hi posem tots els esforços, també incideixen en el servei que prestem, estem convençudes que aquesta vaga pot ajudar a incrementar els recursos i l'atenció que reben.Deixem de ser una illa

23/12/16

NOTA DE PREMSA: Campanya Desmilitaritzem l'educació exigeix la no presència militar a l'Espai de l'Estudiant de Valls

La campanya Desmilitaritzem l’Educació exigeix la no presència militar a l’Espai de l’Estudiant de Valls

Aquest matí han entrat peticions per registre a tots els ens territorials vinculats
Els col·lectius i entitats que donen suport a la campanya “Desmilitaritzem l’Educació” al Camp de Tarragona han entrat una instància als registres dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, al de la Diputació de Tarragona i al de l’Ajuntament de Valls on s’hi demana que aquestes institucions escoltin la veu del Parlament i apliquin la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya i duguin a terme totes les accions i gestions necessàries, adoptin les mesures adequades i pertinents i vetllin perquè l’exèrcit deixi de tenir presència d’ara endavant en les properes edicions de l’Espai de l’Estudiant que es celebra a Valls cada any.
La campanya té com a objectiu la defensa d'espais de lleure i formatius lliures d'exèrcits i d'armes i vol donar resposta a una reclamació de tota la comunitat educativa de fa temps que, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social. El document entrat a registre recorda als representants el text de la moció que fa referència a la presència de l’exercit, en aquest cas, a l’espai que s’organitza a la capital de l’Alt Camp: 
 
e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

La Plataforma Desmilitaritzem l’educació lamenta que s’hagi d’encarregar de fer el seguiment de l’aplicació d’un mandat del Parlament, tasca que haurien de fer les mateixes institucions, però alhora assegura que no cedirà fins que aquestes instruccions es facin efectives a tots els espais educatius perquè té clar que les armes no eduquen, les armes maten. 

Els col·lectius que donen suport a la campanya són: Campanya Desmilitaritzem l’Educació, Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau, CUP el Camp, Deixem de ser una illa-Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona, USTEC Tarragona, Coordinadora Obrera Sindical (COS) el Camp, Endavant El Camp, Stop Mare Mortum Tarragona, Sindicat d’Estudiant dels Països Catalans (SEPC) el Camp, Arran el Camp, Casal Sageta de Foc de Tarragona, Casal Popular La Turba de Valls, Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona. 

TEXT ÍNTEGRE DE LA INSTÀNCIA

AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Serveis Territorials a Tarragona
A l’atenció de La Sra. Sílvia Rodes Guedes,

Des de la Campanya «Desmilitaritzem l’Educació», ens posem en contacte amb vostè perquè en els propers mesos es durà a terme una nova edició de l’Espai de l’Estudiant a Valls, i en la institució que representa hi té una participació directa en l’organització, en la planificació dels expositors i els continguts que hi haurà o bé hi col·labora tenint-hi un alt nivell d’implicació.
En anys anteriors, en les instal·lacions hi havia un estand de l’exèrcit compartint espai amb les diverses propostes realment formatives, educatives o de lleure que hi participaven.
El passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya aprovava per majoria una Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya. El cinquè apartat de l’esmentada Moció insta el Govern a:

e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

El Preàmbul de l’actual Estatut de Catalunya diu: “Catalunya, des de la seva tradició humanista, aferma el seu compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic i just.” I l’Article 51 encara concreta més: “La Generalitat ha de promoure la cultura de la pau i accions de foment de la pau al món.” Cal esmentar, així mateix, a tall d’exemple, altres accions legislatives relacionades, com són: la Llei21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau; la creació l’any 2007 de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP); o la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

Entenem, per tant, que a l’empara de la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya i del marc legal esmentat, des del càrrec i la responsabilitat que vostè desenvolupa al capdavant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, donarà les pautes i directrius oportunes, durà a terme totes les accions i gestions necessàries, adoptarà les mesures adequades i pertinents i vetllarà perquè l’exèrcit deixi de tenir presència d’ara endavant en les properes edicions de l’Espai de l’Estudiant un espai educatiu que no li és propi. La defensa d'espais de lleure i formatius lliures d'exèrcits i d'armes és una reclamació de tota la comunitat educativa de fa temps i, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social.
Campanya Desmilitaritzem l’Educació, Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau, CUP el Camp, Deixem de ser una illa-Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona, USTEC Tarragona, Coordinadora Obrera Sindical (COS) el Camp, Endavant El Camp, Stop Mare Mortum Tarragona, Sindicat d’Estudiant dels Països Catalans (SEPC) el Camp, Arran el Camp, Casal Sageta de Foc de Tarragona, Casal Popular La Turba de Valls, Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona.   

Campanya DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ

22/12/16

#18GENER, CGT convoca VAGA ENSENYAMENT


VAGA DURANT EL DEBAT DE PRESSUPOSTOS PER REVERTIR LES RETALLADES A L'ENSENYAMENT PÚBLIC:

DIMECRES 18 DE GENER DE 2017


El sindicat CGT Ensenyament convoquem als i a les treballadores de l'ensenyament públic no universitari de Catalunya a una jornada de VAGA el DIMECRES 18 DE GENERcoincidint amb la setmana de debat d'esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2017.

Des del passat mes d'octubre hem fet, junt amb altres sindicats, xerrades i assemblees a nombrosos centres explicant perquè considerem que ara és el moment de començar a revertir les retallades i perquè creiem que passar a l'ofensiva i anar a la vaga mentre s'estan debatent els pressupostos i aprofitant l'actual situació política a Catalunya ens dóna veritables opcions d'assolir les reivindicacions que plantegem.

Volem fer palès que aquesta convocatòria sorgeix després d'un treball i d'un debat previ amb la resta de sindicats, amb els quals vam concretar les reivindicacions i vam coincidir en la necessitat d'anar a la vaga per pressionar a l'administració perquè les incloguin dins dels propers pressupostos tal i com s'explica al manifest intersindical. També després de molts debats als centres, on molts companys i companyes han manifestat que consideren bàsic que aquesta no sigui una altra vaga d'un dia que serveixi només per expressar la nostra disconformitat sinó que es convoqui en uns terminis i amb unes perspectives de continuïtat que generin prou pressió com per aconseguir realment les reivindicacions plantejades.

És en aquest sentit que a la darrera reunió intersindical no hem pogut arribar a un acord pel que fa a la/les data/es de la vaga. La resta de sindicats de la intersindical han decidit convocar una única jornada de vaga el dia 9 de febrer. Des de CGT entenem que és massa tard i amb les decisions sobre assignacions pressupostàries ja preses, atès que els debats d'esmenes parcials als pressupostos estan fixats entre el 16 i el 20 de gener (el d'ensenyament està previst per al 18 de gener) i que a més, no permet cap perspectiva de continuïtat possible dins dels terminis de l'aprovació definitiva dels pressupostos que tindrà lloc el mateix 9 de febrer sobre una proposta ja tancada. Fer una jornada de vaga aïllada i quan ja està tot decidit desvirtua el compromís que tots els sindicats havíem pres davant del professorat.

Des de CGT Ensenyament considerem fonamental que la vaga arribi abans, mentre s'estan debatent i decidint els pressupostos i que tingui possibilitat de continuïtat. És per això que, sense descartar més convocatòries, inclosa la del 9 de febrer, us convoquem a aquesta primera jornada de vaga en ple debat d'esmenes parcials de l'àrea d'educació.

Davant d'aquest desacord en el calendari, el nostre plantejament a la intersindical ha estat que CGT convoquem ambdues dates, ratificant la segona amb els nostres companys i companyes, però la resta de sindicats ha decidit no incorporar-nos al cartell conjunt del 9 perquè no renunciem a convocar també el 18 de gener. Nosaltres seguim fent una crida a la resta de sindicats a fer una primera convocatòria de vaga mentre s'estan debatent i decidint els pressupostos d'ensenyament.

Properament concretarem les accions i l'hora i el lloc de la manifestació que acompanyarà la vaga i de l'assemblea que durem a terme per ratificar i concretar la seva continuïtat. Us demanem que feu difusió d'aquesta convocatòria i de les raons per les quals des de CGT trobem essencial que tingui lloc en els terminis esmentats. Si voleu que anem al vostre centre a explicar-ho i debatre-ho amb vosaltres o teniu qualsevol altre dubte o consideració no dubteu a contactar-nos.

CGT Ensenyament